σ-complex

σ-complex
σ-kompleksas statusas T sritis chemija apibrėžtis Karb(o)katijonų, karb(o)anijonų, laisvųjų radikalų, susidarančių prisijungus katijonams, anijonams, laisviesiems radikalams prie daugiagubųjų ryšių arba aromatinių žiedų, pavadinimas. atitikmenys: angl. σ-adduct; σ-complex rus. σ-аддукт; σ-комплекс ryšiai: sinonimas – σ-aduktas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • Complex.h — Saltar a navegación, búsqueda complex.h es un archivo de cabecera de la Biblioteca estándar de C, en el que se definen fuinciones para el manejo de números complejos, introducida en la revisión C99 del leguaje C. A diferencia del archivo… …   Wikipedia Español

 • Complex system biology — Complex systems biology (CSB) is a branch or subfield of mathematical and theoretical biology concerned with complexity of both structure and function in biological organisms, as well as the emergence and evolution of organisms and species, with… …   Wikipedia

 • complex.h — es un archivo de cabecera de la Biblioteca estándar de C, en el que se definen funciones para el manejo de números complejos, introducida en la revisión C99 del lenguaje C. A diferencia del archivo <complex> de la Biblioteca estándar de C++ …   Wikipedia Español

 • Complex adaptive system — Complex adaptive systems are special cases of complex systems. They are complex in that they are dynamic networks of interactions and relationships not aggregations of static entities. They are adaptive in that their individual and collective… …   Wikipedia

 • Complex post-traumatic stress disorder — (C PTSD) is a psychological injury that results from protracted exposure to prolonged social and/or interpersonal trauma with lack or loss of control, disempowerment, and in the context of either captivity or entrapment, i.e. the lack of a viable …   Wikipedia

 • Complex regional pain syndrome — Complex regional pain syndrome/Reflex Sympathetic Dystrophy (CRPS/RSD) Classification and external resources ICD 10 M89.0, G56.4 ICD 9 …   Wikipedia

 • complex — COMPLÉX, Ă, complecşi, xe, adj., s.n. 1. adj. Format din mai multe părţi; care îmbrăţişează, care întruneşte în sine mai multe laturi sau elemente diferite. ♦ (mat.) Număr complex = număr alcătuit prin însumarea unui număr real cu un număr… …   Dicționar Român

 • Complex Simplicity — Studio album by Teedra Moses Released July 20, 2004 ( …   Wikipedia

 • Complex (magazine) — Complex Editor Noah Callahan Bever Categories Lifestyle Frequency Bi Monthly First issue 2002 Company Complex Media Country United States …   Wikipedia

 • Complex Event Processing — (kurz CEP, dt. Verarbeitung komplexer Ereignisse) ist ein Themenbereich der Informatik, der sich mit der Erkennung, Analyse, Gruppierung und Verarbeitung voneinander abhängiger Ereignisse (engl. Events) beschäftigt. CEP ist somit ein… …   Deutsch Wikipedia

 • Complex fluids — are binary mixtures that have a coexistence between two phases: solid–liquid (suspensions or solutions of macromolecules such as polymers), solid–gas (granular), liquid–gas (foams) and liquid–liquid (emulsions). They exhibit unusual mechanical… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”